Vi växer & utvecklas

Väg- och markanläggning

Söker du en entreprenad med bred erfarenhet och kompetens inom mark och anläggning?
Vi på Jordells Åkeri & Entreprenad i Karlstad växer och utvecklas kontinuerligt inom anläggning. Vi erbjuder ett brett spektrum av anläggningsarbeten, både för privatpersoner och egna entreprenader som markentreprenader med helhetsåtagande. Vi tar också uppdrag som samarbetspartner till större aktörer och byggföretag.

Vi har ett gott och nära samarbete med Värmlandschakt och Markservice i Värmland. Tillsammans har vi en mycket bred kunskapsbas och är starka inom exempelvis följande områden:

  • Anläggning av hus- och industrigrunder – innefattande anläggningsarbeten som eventuella rivningsarbeten, schaktning och dylikt.
  • Finplanering – av tomter, trädgårdsanläggningar och liknande.
  • Stenläggningsarbeten – från väganläggning inklusive asfaltsarbeten av exempelvis parkeringsplatser eller vägbanor, till stenläggning, uppförande av stödmurar och planering av mindre gångstråk.

Fler uppdrag inom mark och anläggning

  • Va-jobb – vi utför arbeten för både större och mindre anläggningar.
  • Transport och maskintjänster – många olika typer av transportarbeten, både gods- och maskintransporter, inom Karlstad och Värmland med omnejd.
  • Snöröjning och halkbekämpning – inklusive saltning av vägar och grustransport.

Stor maskinpark med moderna anläggningsmaskiner

Vi har en modern maskinpark med anläggningsmaskiner som alla håller högsta miljöklass. Hos oss finns sammanlagt över 40 maskiner från 1-35 ton, en blandning av bandmaskiner, hjulmaskiner och lastmaskiner. Vi sätter stort värde i att ha en flexibel maskinpark av högsta kvalitet, då den ger oss möjlighet att välja rätt maskiner för varje enskilt uppdrag.

Behov av anläggningsarbete eller markarbeten?

Vill du ha mer information om våra tjänster inom anläggning och markentreprenad, eller kanske har du frågor rörande våra övriga tjänster?
Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer!
Ring oss på: 054-671 55 00 eller skicka ett mail till: info@jordells.se.

Grävmaskin.