Elkraft

Vi på Jordells strävar efter att vara så heltäckande som möjligt i de tjänster vi erbjuder. Vi vet av erfarenhet att många typer av uppdrag går hand i hand, och därför vill vi sträva efter att gå våra kunders behov till mötes så ofta det bara är möjligt. Det är därför viktigt för oss att erbjuda flera tjänster inom el, både olika typer av kabeldragningar så väl som elarbeten med fiber och elkraft.

Kabeldragning i mark

Vi utför elarbeten åt många stora bolag i Karlstad med omnejd. Vårt fokus ligger på ren kabeldragning i mark, och våra uppdrag kan variera mellan exempelvis:

  • Dragning av kabel till elljusspår
  • Kabeldragning för laddningsstationer till elbilar
  • Dragning av fiber
  • Grävningar och kabeldragningar inne på ställverk

Elarbeten för framtiden – med kundens behov i fokus

Eftersom vi går mot ett samhälle där fler och fler fordon och hjälpmedel i vardagen – exempelvis uppkoppling med fiber – är beroende av elkraft, är det förstås av största vikt att det grundläggande arbetet med kabeldragning är högkvalitativt utfört, med stort engagemang i alla led av projektet.

För oss på Jordells är det oerhört viktigt med ett nära samarbete med beställaren och att vi tillsammans kommer fram med en så välfungerande och kostnadseffektiv lösning som möjligt: noga anpassat efter kundens behov.

Behöver du mer information? Vill du beställa en offert? Tveka inte att ta kontakt med oss på Jordells så hjälper vi dig vidare!