Fiberprojekt

På Jordells vill vi alltid erbjuda en så genuint engagerad och heltäckande service som möjligt, vilket i högsta grad omfattar våra tjänster inom fiber.
När det gäller fiberprojekt – både ny blåsning av fiber och förtätning av det befintliga fibernätet – har vi lång erfarenhet av många olika typer av projekt.

Fiber och framtiden

Vi på Jordells har arbetat länge med uppdrag inom telekombranschen, vanligtvis som underentreprenörer till större välkända bolag. 2013 tog vi det naturliga steget att åta oss uppdrag inom fiber och fiberarbeten, och sedan dess har vi utfört ett stort antal fiberprojekt i Karlstad med omnejd.

Vi utför:

  • FTTH-projekt – Fiber To The Home, fiber till hemmet helt enkelt! FTTH-nät är de fibernät som dras till hushåll och förser dessa med kapacitet för dagens – och framtidens – multimediatjänster. Att gräva fiber för FTTH-projekt har gjorts i stor omfattning i städer, och för närvarande sker en stor förtätning av dessa nät ut mot landsbygden.
  • Förtätningar – det vill säga utbyggnad av befintliga fibernät. Vi utför både förtätningar med större maskiner ute på landsbygden, och även mindre förtätningsarbeten inom tätorterna. Vi arbetar självklart både i form av FTTH-projekt, liksom med fibernät till industrier eller offentliga lokaler, m.m.
  • Blåsning av fiber – De tidiga satsningarna på att gräva fiber i och vid tätorterna har nu givit resultat och man börjar mer och mer går över till blåsning av fiber på landsbygden, och till att ansluta företag och andra typer av offentliga lokaler till fibernäten.

Vi utför all typ av blåsning av fiber – i städer som på landsbygd, i FTTH-projekt så väl som förtätningar och fiberblåsning vid industrier eller offentliga lokaler.

 

Vill du veta mer, eller begära en offert? Välkommen att kontakta oss på Jordells!