Din helhetspartner

Anläggning

Söker du en aktör med bred erfarenhet och kompetens inom mark och anläggning?

Vi är företaget med erfarenhet, mycket kunskap och ett brett utbud. När det kommer till anläggnings- och markarbeten kan vi hjälpa dig med det mesta.
Vi på Jordells växer och utvecklas kontinuerligt inom anläggning. Vi erbjuder ett brett spektra av anläggningsarbeten för våra kunder. Vi utför uppdrag som samarbetspartner till större aktörer och egna markentreprenader med helhetsåtaganden.

bred kunskapsbas tillsammans

Vi har ett gott och nära samarbete med flera stora aktörer. Tillsammans har vi en mycket bred kunskapsbas och är starka inom exempelvis följande områden:

Anläggning av hus och industrigrunder
Exploatering av områden
Finplanering, grönytor och beläggningsarbeten
VA-projekt
Snöröjning och halkbekämpning

Kontakta oss

Behov av mark- och anläggningsarbeten?

Kontakta Simon Eriksson för mer information.